Reglement & AVG

PENSIONREGELS

 • Na “gebruik” van het paard, gang schoon achterlaten/vegen.
 • Gebruikt materiaal terugleggen op vaste plaats.
 • Roken in stallen, zadelkamers of bij hooi- of stro-opslag is verboden.
 • Biks, hooi of stro worden uitsluitend door de familie Diepman/Willemsen of in nader overleg vertrekt.
 • Extra voer is mogelijk voor eigen rekening, eea in nader overleg.
 • Geven van medicijnen in overleg.
 • Eenmaal per 2 à 3 maanden krijgt het paard/pony een ontwormingskuur en eenmaal per jaar een influenza/tetanusinjectie. Indien niet gewenst, laat het ons dan weten. 
 • Na gebruik van de wasplaats, graag schoon achterlaten.
 • Bij het verlaten van de stallen over het erf, graag de hoeven uitkrabben.
 • In verband met hygiëne, graag niet te veel dekens/dekjes voor de stal.

ANNULEREN

 • In pricipe de les zo vroeg mogelijk afmelden doch uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
 • Buitenritten/speciale activiteiten drie dagen voor betreffende datum afmelden.
 • Bij te late annulering wordt zonder uitzondering het volledige bedrag in tekening gebracht.
 • Telefoonnummer voor afmelding: 0541 – 512440. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 09.00u en 22.00u. 

MELD GEZONDHEIDSKLACHTEN

Wanneer je kampt met bepaalde gezondheidsklachten, dan willen wij hier graag van op de hoogte worden gebracht.
 
Wij wensen je veel succes en plezier tijdens het rijden en heb je nog vragen, stel ze gerust!
 
Met sportieve groet,
Familie Diepman & Familie Willemsen
RIJREGELS
 • Het dragen van een veiligheidscap is verplicht.
 • Instructie door derden is niet toegestaan.
 • Deuren binnenbak voor rijden sluiten.
 • Roken op het paard is verboden.
 • De binnen-/buitenbak binnekomen/verlaten in stap en onder het roepen van de waarschuwing ‘Deur vrij’.
 • Bijzondere gangen hebben altijd voorrang.
 • Niet stilstaan op de hoefslag.
 • Voldoende afstand (= 1 paardlengte) houden.
 • Paard/pony niet los opgezadeld in de gang of bak laten staan.
 • Tijdens het rijden mobiele telefoons uit.
 • Springmateriaal achterlaten in opstelling zoals aangetroffen.
 • Mest gelijk uit de rijbaan/longeercirckel/stapmolen scheppen.
 • Longeren alleen in de longeercickel.
ADVIES
 • Paard/pony vastzetten middels veiligheidsknoop.
 • Zadel en tuig na gebruik direct opbergen i.v.m. beschadiging, verlies, e.d.
 • Persoonlijke bezittingen voorzien van naam of merkteken.
 • Voor overig advies kun je tercht bij Mariek of Gerco.

Voor een plezierig verloop van de gang van zaken is het bovenstaande opgesteld, maar uiteraard blijft de gemoedelijke sfeer het belangrijkste!

AANVULLING PRIVACYVERKLARING

BEELDMATERIAAL

Op het terrein van TRC het Hulsbeek worden op verschillende momenten foto’s en/of video opnames gemaakt, bijvoorbeeld tijdens lessen en wedstrijden. Wij vinden het van belang dat jij hier bewust van bent. De in de privacyverklaring genoemde rechten zijn op dit beeldmateriaal van toepassing.

Wij vinden het wenselijk om expliciet toestemming aan jou te vragen voor het maken van foto’s en/of video opnamen en gebruik te maken van deze materialen. Ook kunnen wij deze foto’s en/of video’s extern gebruiken p social media zoals Facebook of Instagram. Wij verzoeken jou dan ook om aan te geven of wij beeldmateriaal van jou mogen gebruiken door middel van onderstaande toestemmingsverklaring. Jij hebt ten alle tijde geheel de vrije keuze om deze toestemming in te trekken. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar manege.trc@xs4all.nl

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en/of video’s door TRC het Hulsbeek gebruikt mogen worden:

Op de website.

Op social media.

Op posters / beeldmateriaal op het terrein van TRC het Hulsbeek.

Mijn voornaam en achternaam mogen gebruikt worden bij het publiceren van wedstrijdgegevens:

Op de website.

Op social media.

Graag aankruisen waarvoor je toestemming geeft

Datum:

————————————————————————————-

Naam:

————————————————————————————-

Handtekening:

————————————————————————————-

AANVULLING PRIVACYVERKLARING​